Služby

Nabízíme rychlé, kreativní a flexibilní služby v oblasti reklamy – od návrhů komunikační strategie jednotlivých reklamních kampaní až po jejich kompletní realizaci.

Rychlost a flexibilita grafické produkce je zaručena mimo jiné i operativností vlastního DTP studia, v multimediální a tiskové produkci disponujeme sítí profesionálních partnerů, které Vám podle charakteru práce vybereme „na míru“ a za které Vám budeme ručit „vlastní hlavou“.

Firemní styl – Corporate identity

Vytvoříme pro Vás souhrn pravidel, která budou určovat vizuální styl Vaší společnosti vůči svému okolí, zákazníkům i mezi zaměstnanci. Vytvoříme pro Vás logo, grafický manuál a jednotný vizuální styl, který se promítne na všech Vašich propagačních materiálech a reklamních předmětech. Vytvoříme společně značku, která zviditelní a odliší Vaši společnost nebo Váš produkt oproti konkurenci.

Grafické návrhy a DTP

Naše grafické studio, které má za sebou více než 16 let praxe v oboru kreativní a reklamní tvorby, je schopné realizovat grafické návrhy všeho druhu. Máme bohaté zkušenosti v oblasti corporate designu, katalogů, periodických tiskovin, inzercí, jednorázových projektů, designu obalů výrobků, internetové reklamy či webdesignu. Naše grafické studio zpracovává nápadité zakázky typu: tvorba loga, firemní časopisy, newslettery, sazba tiskovin, inzerce, plakáty, wobblery, roll-upy, brožury, výroční zprávy, kalendáře, novoročenky, bannery, outdoorové reklamy, polepy výloh, polepy aut, webdesign, flash animace, video animace na reklamní obrazovky atd.

Reklamní předměty

Přinášíme Vám širokou nabídku reklamních a dárkových předmětů pro Vaši firmu, partnery nebo zaměstnance. Navrhneme pro Vás nejvhodnější reklamní nebo dárkové předměty s potiskem, či jinou formou umístění loga nebo textu. Vymyslíme pro Vaše partnery či zaměstnance speciální vánoční, výroční, velikonoční balíčky či dárky. Budou řešené se vtipem, elegancí
a užitnou hodnotou a mohou zvýrazňovat Vaši tvář vůči veřejnosti.

Média, internet, PR a prezentace na veřejnosti

Nabízíme Vám realizaci reklamy v médiích jako je televize, rozhlas, tisk (noviny a časopisy) a na internetu.

E-mail marketing

E-mail marketing je moderní a velmi efektivní způsob cílené reklamy. Smyslem je cílené rozesílání komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových adres. Navrhneme a vytvoříme pro Vás vhodný newsletter jak po obsahové, tak i grafické stránce a spustíme kampaň. Pomocí vhodného nástroje následně budete moci sledovat výsledky kampaně v podobě podrobné analýzy otevřených a přečtených e-mailů.

Reklamní kampaně

Reklamní kampaň sdružuje reklamní a marketingové aktivity s jasným plánem a jediným cílem – oslovit co největší počet zákazníků a maximalizovat zisk. Prvotním a takřka nejdůležitějším prvkem je dobrý nápad a nosná myšlenka. Společně stanovíme cíle a možnosti kampaně, navrhneme formu sdělení, určíme nejvhodnější mediální prostředky a definujeme hodnotící měřítko kampaně.

Tisk

Zajistíme pro Vás nejkvalitnější a nejlevnější digitální malonákladový expresní tisk, ofsetový tisk, archový tisk, rotační tisk, velkoformátový tisk, sítotisk atd.